29 F 2012

CSIF

 

CSI●F com a Sindicat
S’ha adhereix a la convocatòria de VAGA
convocada pel
COMITÉ DE PDI-L i LA JUNTA DE PDI-F
29 DE FEBRER DEL 2012

Tots a la VAGA.

Comunicat conjunt

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csifuniscat@gmail.com   Visitants .