<< Notícies
< LOSU

Continguts principals de la Governança i la Carrera Acadèmica en la LOSU.

CSIF


 

La Llei Orgànica 2/2023, del 22 de març, del Sistema Universitari entrarà en vigor el 12 d'abril del 2023.


Amb el propòsit de facilitar l'adaptació dels diversos operadors acadèmics a les novetats del text legal, el Ministeri d'Universitats ha fet el document adjunt >> que recull els canvis més destacats i el règim transitori dels àmbits de la governança i la carrera acadèmica.

Aquest document oficial no resol tots els dubtes, però sempre pot servir d’ajuda en la interpretació i clarificació d’un text normatiu complex i enrevessat com és la LOSU.

Des de CSIF ja hem posat en coneixement del Secretari General d&#39;Universitats alguns dels problemes no resolts a la LOSU. Us exposem un com a exemple:

  • La dedicació dels Ajudants Doctors: 240 hores actuals o 180 hores lectives de la LOSU? Els Ajudants Doctors, en no ser permanents, no estarien afectats per la transitòria 12a d'aptació del règim de dedicació a partir de l'inici del curs acadèmic 2024-2025.
    Les noves places d&#39;ajudant doctor convocades per la LOSU han de ser de 180 hores i conviuran amb altres de 240 hores?
Al final, discriminació per a professors i problema a la vista per a departaments i universitats.


29 de Març de 2023

    

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .