<< Notícies
< Aneca

CSIF

Sobre el futur Sexenni Docent.


Us informem que el 22 d'octubre ANECA va publicar la notícia de la reunió mantinguda amb el Ministeri d'Universitats i CRUE per abordar la implantació d'un Sexenni Docent.
 
En aquesta reunió ANECA ha rebut l'encàrrec del Ministeri d'Universitats d'impulsar la posada en marxa de el futur Sexenni Docent, sobre la base de el Programa DOCENTIA, que avalua la qualitat de l'activitat docent de professorat universitari.
 
Segons l'informat per ANECA, el PDI podrà ser avaluat en la seva tasca docent per les universitats i els que obtinguin el grau d'excel·lent, sobre la base de el programa DOCENTIA, podran sol·licitar el reconeixement en la futura convocatòria de sexennis docents. Aquest sexenni docent seria addicional al "quinquenni docent" i a altres trams autonòmics existents.
 
ANECA proposa actualitzar el programa DOCENTIA, liderant la configuració d'un grup de treball integrat per persones expertes a proposta de totes les agències i de CRUE. Està previst que a finals de novembre es facin públics els nous criteris i es puguin implantar a partir de desembre de 2020, possibilitant la seva aplicació en aquest mateix curs.
 
Amb la posada en marxa del Sexenni Docent, s'afavoriria i completaria l'avaluació integral de l'activitat del professorat en les seves tres dimensions: investigació, transferència i docència.
 
26 d'octubre de 2020


 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .