<< Notícies
< Asociados

La CRUE s’uneix a la proposta de CSIF de facilitar i flexibilitzar les renovacions de contractes de professorat associat.

CSIF


Davant el risc que professionals en actiu per compte d'altri i per compte propi, contractats com a professors associats, poguessin veure suspeses les seves activitats professionals durant l'estat d'alarma com a conseqüència de l'COVID-19, CSIF va plantejar el 23 de març a Manuel Castells una sèrie de propostes per facilitar la renovació d'aquests contractes.

En aquesta línia, el passat 2 de maig, el president de la Conferència de Rectors va demanar a el ministre d'Universitats instruccions per facilitar i flexibilitzar la renovació dels contractes de professorat associat.


CSIF urgeix al Ministeri d'Universitats a publicar les convocatòries d'estades de mobilitat i de certificacions I3


Ja fa més de 10 dies CSIF va traslladar a Manuel Castells una sèrie de preguntes sobre les futures convocatòries d'estades de mobilitat a l'estranger i de certificacions I3.

 1. Quan té pensat el ministeri d'Universitats publicar la convocatòria de 2019 i successives d'Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors sense vinculació permanent amb les universitats?

  Aquesta és una reivindicació històrica de CSIF realitzada, al menys, el 2017, 2018 i 2019 que segueix sense resoldre, per a la qual es va prometre una convocatòria especial per a ells al setembre de 2018 de la qual no hi ha hagut novetats. La impossibilitat d'aplicar aquesta convocatòria, per les restriccions ministerials, al professorat més jove de les universitats, està perjudicant seriosament les seves acreditacions i promocions al menys des de el 2017.

 2. Quan té pensat el ministeri d'Universitats publicar la nova convocatòria d'Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors?

  Normalment aquesta convocatòria es publicava al BOE al gener de cada any. A data d'avui, no està publicada. Entenem que les estades de mobilitat regulades per aquesta convocatòria s'han de realitzar entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de setembre de 2021, llevat dels sol·licitants que optin per presentar la sol·licitud a el Programa Fulbright, els quals hauran de sol·licitar una data d'inici posterior a l' 1 de novembre de 2020. Per això, entenem que la convocatòria hauria d'haver-se publicat ja.

 3. Quan té pensat el ministeri d'Universitats publicar la convocatòria de 2020 per la qual es fixarà el procediment i termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció de certificacions I3?

  Dins el límit de la taxa de reposició corresponent als cossos de catedràtics d'universitat i de professors titulars d'universitat i als professors contractats doctors, cada universitat està obligada a destinar, com a mínim, un 15 per cent de l'total de places que ofereixi, a la incorporació, en aquella categoria per a la qual estigui acreditat, de personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. L'obtenció de l'certificat I3, permet també a altres investigadors de programes d'excel·lència, nacionals o internacionals que hagin obtingut el certificat I3, tenir accés als concursos de places dins d'aquest 15% de taxa de reposició, en el cas que no es utilitzin totes les places previstes en aquesta reserva per a places de la quota d'investigadors que hagin finalitzat el programa Ramón i Cajal.


  Des que va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds al 31 de desembre de 2019, al no haver-se publicat la convocatòria de referència per a 2020, cap investigador ha pogut optar a la referida acreditació. Tenint en compte el temps que l'Agència Estatal d'Investigació triga a resoldre, això pot generar un perjudici important de cara a l'estabilització de personal investigador que compleixi amb els requisits per ser acreditat amb el certificat I3, si durant aquest temps les universitats convoquessin places a les que per concórrer es precisarà com a requisit el certificat I3.

11 de Maig de 2020 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .