<< Notícies
< Asociados

Els professors associats no han de ser les víctimes laborals de la crisi del Covid-19 a les universitats.

CSIF


CSIF reclama a les universitats la pròrroga automàtica dels contractes per al curs 2020-2021.

El sindicat demanda a Castells millores salarials i solucions d'estabilitat i accés a la carrera acadèmica per als 20.000 associats precaris de les universitats públiques espanyoles.

Segons la recent publicació "Dades i Xifres de el Sistema Universitari Espanyol", entre els cursos 2007/08 i 2017/18 es va produir un increment de 3.859 professors associats (13,3%) a les universitats públiques espanyoles. Aquest col·lectiu es va multiplicar a l'atzar de la crisi econòmica i per la implantació de la taxa de reposició que va impedir treure places i renovar les plantilles.

Així, durant aquests deu anys, va disminuir un 16,5% el nombre de professors funcionaris mentre s'incrementaven figures contractuals, en especial, els professors associats que ja suposen un 33% del total dels 98.173 docents de les universitats públiques. A les universitats catalanes suposen un 52% de la plantilla docent i també presenten percentatges cridaners a les universitats valencianes, Múrcia o la Complutense de Madrid.

Dins d'aquest col·lectiu i, segons reconeix el propi Ministeri d'Universitats, hi ha 20.000 professors associats precaris que compten amb un contracte laboral temporal, amb sous ridículs (alguns de 300 euros) i sense una altra font d'ingressos. CSIF afegeix que molts d'ells són Doctors i porten encadenant contractes des de fa diversos anys.

L'Executiu va prorrogar els contractes de professors associats la finalització dels quals estigués prevista durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues i fins i tot, en casos excepcionals, fins a tres mesos addicionals. No obstant això, aquesta mesura es va demostrar limitada i d'escàs abast.
 
Molts professors associats acaben contracte aquest curs i van a tenir serioses dificultats en poder renovar-los per diferents motius: una part ha perdut la feina principal, una altra es troba immersa en la inseguretat dels ERTE i una tercera ha renunciat a la seva condició de personal autònom. A més, molts dels associats de Ciències de la Salut van haver d'abandonar la seva tasca docent i incorporar-se a temps complet a Hospitals. Finalment, ja no existeix temps material per convocar i realitzar els concursos per poder tenir el professorat associat contractat i fent classe al setembre.
 
En aquest escenari, CSIF demana a les universitats la renovació automàtica de tots els contractes de l'PDI Associat de les universitats públiques per al curs 2020-2021, sense necessitat de justificar l'activitat laboral externa a la universitat. Acords excepcionals d'aquest tipus ja s'estan acordant a les universitats públiques madrilenyes o a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
Aquesta mesura garantiria el contracte de milers de professors associats i asseguraria als estudiants una docència efectiva i de qualitat de cara a l'inici de curs.
 
Finalment, CSIF demanda a Manuel Castells condicions d'estabilitat laboral, retribució salarial digna i vies d'accés a la carrera acadèmica per als 20.000 associats precaris que hi ha a les universitats públiques espanyoles.
 
Convocatòria oberta:

17 de Juny de 2020 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .