<< Notícies
< Becaris

CSIF reclama al Ministeri d'Universitats la pròrroga dels nous contractes predoctorals i les beques de col·laboració en departaments

CSIF


 • Demanem incrementar el període màxim de permanència en els programes de doctorat

 • Sol·licitem a l'AEI instruccions clares i precises per a sol·licitar la pròrroga dels contractes

 • Demandem flexibilitzar els terminis en les estades breus de recerca FPU

La setmana passada, CSIF va traslladar al ministeri d'Universitats, per a obtener la seva resposta per escrit, una sèrie de preguntes sobre les pròrrogues de contractes predoctorals, de beques de col·laboració i de l’increment de la permanència en els programes de doctorat.

 1. Té el Ministeri previst prorrogar les beques de col·laboració en departaments universitaris per al curs acadèmic 2019-2020 destinades a alumnes que estiguin finalitzant els estudis de Grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, convocada per la Secretaria d'Estat d'Educació i formació Professional en 2019?

  Per als beneficiaris d'aquests ajuts, l'adopció d'aquesta mesura seria molt positiva i oportuna, pels mateixos motius que ho ha estat per als contractats Predoctorals FPU, FPI, etc

 2. Té previst el ministeri d'Universitats proposar un increment de el període màxim de permanència en els programes de doctorat, quan es cursin a temps complet, al nou RD, ara en elaboració pel qual s'establirà l'Ordenació dels Ensenyaments Oficials en el Sistema Universitari Espanyol?
  Té previst el ministeri d'Universitats proposar alguna mesura per solucionar el problema per als estudiants als quals se'ls plantegi la situació durant l'actual curs acadèmic?

   
  Segons el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, la durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des de l'admissió de l'doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Si transcorregut l'esmentat termini de tres anys no s'hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable de el programa pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, que excepcionalment podria ampliar per un altre any addicional. En aquest sentit, comencen a existir en totes les universitats estudiants de doctorat que van a complir els 5 anys de permanència a temps complet en els seus programes de doctorat, sense estar en disposició de dipositar la seva tesi doctoral, amb la qual cosa van a ser expulsats de els programes de doctorat.

 3. Es traslladaran al ministeri de Ciència i Innovació, la pròrroga dels contractats Predoctorals del programa FPI que hagin iniciat el seu tercer any de contracte després de l'1 d'abril de 2020?
   
  La possibilitat de prorrogar-lo, amb salari inclòs, al menys mentre duri d'estat d'alarma, els permetria accedir a l'itinerari postdoctoral al quart any, en igualtat de condicions als seus companys de convocatòries passades. En cas de no concedir aquesta petició es veuran privats dels mesos que duri l'estat d'alarma en el seu tercer any de contracte predoctoral, fet que sens
   
  dubte podrà incidir negativament en la possibilitat del seu pas a l'itinerari postdoctoral en el seu quart any de contracte. Realment el que se sol·licita per a ells, és una mesura equivalent a la que es va a aplicar per als que estiguin en quart any de contracte FPI després de l'1 d'abril de 2020.

 4. Seria possible que des d'aquest ministeri es traslladés a l'AEI la necessitat de comunicar de manera clara i inequívoca les instruccions per sol·licitar les pròrrogues de contractes, tal com s'ha fet ja des de Universitats?
   
  Fa pocs dies es va comunicar als beneficiaris d'ajudes per a la contractació de les convocatòries FPU amb dret a prorrogar els seus contractes segons el que preveu el Reial decret llei 11/2020 les instruccions per sol·licitar-la, a l'igual que va fer l'AEI que fa a les convocatòries FPI. És d'agrair la celeritat i claredat amb la qual el Ministeri d'Universitats ha informat a l'respecte. No obstant això, les entitats gestores s'estan plantejant dubtes sobre els procediments i instruccions en relació amb les ajudes FPI de l'MINCINN tot i comptar amb la nota publicada el 6 d'abril. Els investigadors de la convocatòria FPI 2015 i FPI-INIA 2015, que tenen dret a pròrroga, acaben els seus contractes a finals de maig de 2020 i podrien perdre aquest dret si la situació no es soluciona com més aviat millor.

 5. Es flexibilitzaran els terminis perquè els investigadors que podrien beneficiar-se dels ajuts de mobilitat puguin realitzar les seves estades independentment que s'hagin hagut d'ajornar a causa de les restriccions sobre la mobilitat resultants de l'Estat d'Alarma?
   
  Abans de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020 la convocatòria d'ajuts per a la mobilitat dels beneficiaris de contractes FPU 2019 ("estades breus de recerca FPU") estava pendent de ser tramitada per Hisenda, i ha quedat en suspens.
   
  5 de Maig de 2020

 

 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .