<< Notícies
< Demandes


CSIF demana una nova convocatòria del Sexenni de Transferència.

CSIF


  • Amb criteris objectius, transparents i ben definits.
  • La convocatòria acumula un retard de més de cinc anys.
  • No hi ha excusa vàlida una vegada publicada la reforma de la Llei de la Ciència.
Situació alarmant i injusta en unes certes comissions ACADÈMIA per a l'avaluació de sol·licituds a LA TEVA i CU

El 79% de les resolucions de CU+LA TEVA en el primer trimestre de 2023 han estat positives.
  • En Enginyeria Química, dels Materials i del Medi natural només han estat positives un 45%.
  • En Ciències de l'Educació han estat positives un 60% i en Ciències Econòmiques un 63%
El termini mitjà emprat per les 21 comissionis ACADÈMIA per a l'avaluació de sol·licituds ha estat durant aquest període de 5,9 mesos

 - En Ciències de l'Educació han trigat 14,3 mesos.
-  En Història, Filosofia i Art han emprat 13,4 mesos.

Enllaç per a veure aquestes dades en: El 87% dels resolucions de CU i el 93% de les de LA TEVA han estat positives - Aneca Web

Resulta evident que, amb tant de retard i amb percentatges tan baixos, alguna cosa ocorre i no bo amb determinades comissions (Enginyeria Química, Ciències de l'Educació, Història, Filosofia i Art).
Tenim notícies de la utilització de criteris restrictius i no oficials que penalitzen i perjudiquen el professorat afectat.
Des de CSIF exigim a la ANECA que intervingui per a garantir un tracte just i igualitari per al professorat vinculat a aquestes àrees.


Escassos resultats també en l'avaluació PEP de ANECA per a Professor Contractat Doctor

Entre gener i març de 2023 els comitès d'avaluació del Programa d'Avaluació de Professorat de ANECA han avaluat 3.796 sol·licituds de Professor Contractat Doctor (PCD).

En el cas de PCD, només el 58% de les resolucions han estat positives.

Als quals formem part de CSIF ens preocupa un percentatge tan baix i, molt més, amb l'entrada en vigor de la LOSU.19 d'abril de 2023


 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .