<< Notícies
< Demandes


CSIF demana a l'ANECA solucions per a les comissions d'acreditació de Ciències de l'Educació, Econòmiques i Enginyeria Química, dels Materials i del Medi Natural.

CSIF


Després de denunciar de forma reiterada el que està passant, des de CSIF us remetem el text literal del correu que hem enviat a la Directora de l'ANECA demanant solucions i actuacions urgents davant dels resultats alarmants de determinades comissions d'acreditació.

“Estimada Sra.:

A
CSIF estem molt preocupats per la deriva que estan prenent algunes comissions d'acreditació d'ANECA, com la de Ciències de l'Educació o la d'Enginyeria Química, dels Materials i del Medi Natural, que presenten un alt percentatge de rebuig de les sol·licituds de acreditació a càtedra. Una cosa semblant passa, per posar un altre exemple, amb la comissió de Ciències Econòmiques a les resolucions de CU+TU. 

Aquests percentatges d’acreditacions negatives ens semblen molt greus atès el gran impacte que tenen per a la carrera acadèmica dels sol·licitants. No resulta comprensible que, atès l'alt grau d'esforç personal que suposa la consecució dels mèrits que ANECA té publicats per a l'obtenció de l'acreditació, els sol·licitants es presentin en percentatges tan alts (més del doble que a la resta de comissions) amb mèrits insuficients.

Entenem a més que els informes justificatius d'acreditacions negatives han de ser personals i han de ser redactats de manera detallada justificant els motius de rebuig de mèrits que porten a l'acreditació negativa.

En aquesta línia, s'haurien d'evitar els actualment realitzats “informes model” de comunicació basats en frases genèriques, que en el millor dels casos no fan més que referències vagues sobre els mèrits aportats pels candidats i que, a banda de no ser útils per a la millora del CV dels sol·licitants, generen una absoluta indefensió i la impossibilitat de fer al·legacions precises, concretes i adequades, que garanteixin el legítim dret a una reclamació raonada.

Per això, des de
CSIF exigim que els informes de resultats siguin més detallats motivant cada exclusió de mèrit sobre la base de la informació per a la valoració publicada per a coneixement general.

Igualment exigim que les instruccions afegides o d'interpretació, si n'hi hagués per a una o diverses comissions, siguin exclusivament les aprovades per ANECA i siguin públiques evitant així possibles suspicàcies sobre aplicació de criteris particulars propis de cada comissió desconeguts per les persones sol·licitants.

Des de
CSIF exigim a ANECA que faci els controls interns necessaris a les comissions d'acreditació que generen uns percentatges anormalment baixos d'acreditats.


Des de
CSIF exigim a ANECA que es realitzi a més una auditoria, preferiblement externa, del funcionament de totes les comissions, especialment sobre les Comissions d'Acreditació que estan generant un percentatge anormalment baixos d'acreditats, per identificar i si escau posar el remei com més aviat millor , localitzar on és el problema ia què es deuen les aparents discrepàncies d'entesa sobre allò que indica el sistema d'avaluació entre els membres de les àrees que sol·liciten l'acreditació a aquestes comissions i els membres d'aquestes mateixes àrees designats per ANECA per avaluar les acreditacions .


Totes aquestes demandes que CSIF fa des de fa temps exigeixen una resposta ràpida davant el clima de descontentament i frustració que les últimes actuacions de determinades comissions estan provocant en el nombrós col·lectiu de professors i investigadors afectats”.


Última hora: CSIF guanya les eleccions sindicals del PDI de la Universitat de Granada


Confiant que aquesta informació us pugui ser d'utilitat, rebeu una cordial salutació de la vostra Secció Sindical de CSIF.

8 de Maig de 2023

 


 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .