<< Notícies
< Investigadores

Reajustament dels milers de Treballs de Recerca.

CSIF


Instruccions complementàries d'execució i justificació de despeses de les convocatòries a execució durant la crisi ocasionada pel COVID 19.

El document adjunt té com a objectiu establir instruccions complementàries per a l'execució i justificació de les despeses originades durant la crisi provocada pel COVID-19.

Aquestes instruccions són aplicables a les convocatòries les ajudes de les quals s'estan executant o s'han executat durant aquest període, pertanyents al:

  • PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD
  • PROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
  • PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

Instrucciones complementarias de ejecución y justificación de gastos de las convocatorias en ejecución durante la crisis ocasionada por el COVID 19.

maig de 2020

 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .