<< NotÝcies
< Investigadores

Informaciˇ de l'AgŔncia Estatal d'Investigaciˇ sobre pr˛rroga de contractes en l'Ómbit de la investigaciˇn. 14/05/2020

CSIF


Nota informativa sobre l'aplicaciˇ de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de marš, pel qual s'adopten mesures urgents complementÓries en l'Ómbit social i econ˛mic per fer front a l'COVID-19, pel que fa a la disposiciˇ addicional tretzena.

La disposiciˇ addicional tretzena de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de marš, estableix, entre altres, la possibilitat de prorrogar els contractes de treball de durada determinada i finanšats amb cÓrrec a convocat˛ries p˙bliques de recursos humans en l'Ómbit de la investigaciˇ, efectuades pels agents de finanšament de el Sistema Estatal de CiŔncia, Tecnologia i Innovaciˇ, entre les que es troben les convocat˛ries de recursos humans de l'AgŔncia Estatal d'investigaciˇ. 
 
Per a complir l'esmentat Reial decret llei, l'AgŔncia publicarÓ:

 1. Amb carÓcter immediat, una resoluciˇ per cada convocat˛ria per implementar l'autoritzaciˇ de les pr˛rrogues dels contractes subscrits entre l'entitat beneficiÓria i l'investigador contractat en el marc dels ajuts que figuraran en l'annex a la resoluciˇ. D'entrada, es podran finanšar pr˛rrogues per una durada mÓxima equivalent a la durada de l'estat d'alarma mÚs tres mesos addicionals, fins a un mÓxim de cinc mesos. Aquelles pr˛rrogues que s'haguessin subscrit i enviat a l'AgŔncia abans de la publicaciˇ de la resoluciˇ poden acordar una segona pr˛rroga pel temps no considerat en la pr˛rroga inicial, sempre que la durada total de les dues pr˛rrogues no superi els 5 mesos.

 2. Quantes resolucions de modificaciˇ de les corresponents convocat˛ries d'ajudes previstes en el Reial decret llei siguin necessÓries per adaptar les condicions i terminis de l'execuciˇ i justificaciˇ dels ajuts, aixÝ com altres qŘestions que puguin afectar l'adequat desenvolupament dels contractes en les seves diferents modalitats o l'elegibilitat dels conceptes de despesa originats per la situaciˇ d'estat d'alarma.

Resolucions per la qual s'autoritzarÓ la pr˛rroga de contractes laborals de durada determinada subscrits a l'empara de les convocat˛ries de recursos humans de l'AgŔncia.

 • └mbit d'aplicaciˇ:

  El que estableix la disposiciˇ addicional tretzena s'aplicarÓ als contractes de durada determinada que finalitzin en el perÝode d'un any des de l'entrada en vigor del real decret llei (de el 2 d'abril de 2020 l'1 d'abril de 2021). Les referŔncies de les ajudes per a les quals s'autoritza la pr˛rroga han de figurar en l'annex a aquesta resoluciˇ, amb indicaciˇ de la convocat˛ria i l'entitat beneficiÓria.

 • Autoritzaciˇ de les pr˛rrogues:

  Per a complir el que estableix la disposiciˇ addicional tretzena, la resoluciˇ d'autoritzaciˇ de les pr˛rrogues tindrÓ carÓcter retroactiu, per la qual cosa aquelles pr˛rrogues que es subscriguin i formalitzin en el perÝode comprŔs entre la data d'entrada en vigor del real decret llei i la data de la resoluciˇ d'autoritzaciˇ de les pr˛rrogues s'entendran tambÚ autoritzades.
   
  Els ajuts per a les pr˛rrogues es finanšaran mitjanšant subvenciˇ, a cÓrrec del pressupost de l'AgŔncia, i es destinaran a cofinanšar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social de les persones contractades, amb les mateixes condicions que les establertes en les convocat˛ries.

 • Formalitzaciˇ i comunicaciˇ de les pr˛rrogues:

  La formalitzaciˇ de les pr˛rrogues es farÓ, mitjanšant acord subscrit entre l'entitat contractant i la persona emprada, amb carÓcter previ a la data prevista de finalitzaciˇ de contracte. No es poden acordar pr˛rrogues de contractes una vegada finalitzat el seu perÝode de vigŔncia.
   
  Un cop subscrit l'acord, l'entitat beneficiÓria ha de presentar l'addenda o pr˛rroga del contracte a travÚs de Facilit@, en https://ciencia.sede.gob.es, mitjanšant l'opciˇ d'instÓncia genŔrica.
   
  NomÚs s'admetrÓ una pr˛rroga de el contracte, excepte en els casos en quŔ les pr˛rrogues s'haguessin subscrit i enviat a l'AgŔncia abans de la publicaciˇ de la resoluciˇ, en aquest cas podran enviar una segona pr˛rroga.
   
  Revisiˇ de contractes, resoluciˇ de concessiˇ i pagament de l'ajuda
  L'AgŔncia comprovarÓ que els contractes compleixen amb el que estableix la disposiciˇ addicional tretzena i en la resoluciˇ dictada per la mateixa AgŔncia. Posteriorment emetrÓ la corresponent resoluciˇ de concessiˇ de l'ajuda associada a la pr˛rroga, amb indicaciˇ de la quantitat assignada per a aquesta pr˛rroga i de el nou perÝode d'execuciˇ de l'ajuda, i es procedirÓ a el pagament de la mateixa.

   
  Convocat˛ries afectades

Any convocat˛ria/Identificador en la BDNS1

LÝneas de ayuda

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Contratos predoctorales

 

 

301764

301865

316231

361817

EMPLEA

 

 

 

 

302602

 

Juan de la Cierva

N/A2

 

 

 

 

 

Juan de la Cierva Formaciˇn

 

 

 

 

323637

367245

Juan de la Cierva Incorporaciˇn

 

 

 

201520151

330831

323654

367252

Personal TÚcnico de Apoyo

 

 

 

403256

323657

 

Postdoctorales-INIA

 

309020

 

 

 

 

Predoctorales-INIA

 

 

 

309018

316162

 

Ramˇn y Cajal

N/A2

201420131

383211

301792

 

 

 

Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Resoluciˇn de 22 de octubre de 2012, de la SecretarÝa de Estado de Investigaciˇn, Desarrollo e Innovaciˇn, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al a˝o 2012 del procedimiento de concesiˇn de ayudas de los Subprogramas Ramˇn y Cajal, Juan de la Cierva, Personal TÚcnico de Apoyo y Torres Quevedo, en el marco del Plan Nacional de Investigaciˇn CientÝfica, Desarrollo e Innovaciˇn Tecnolˇgica 2008-2011.


Resolucions de modificaciˇ de les corresponents convocat˛ries d'ajudes previstes en el Reial decret llei.
 
S'inclourÓ en les convocat˛ries la possibilitat que les entitats beneficiÓries puguin solĚlicitar la interrupciˇ i la pr˛rroga de l'termini d'execuciˇ de l'ajuda corresponent a el temps de la suspensiˇ dels contractes quan aquestes suspensions s'haguessin produ´t per la incorporaciˇ dels investigadors a el Sistema Nacional de Salut, mitjanšant relaciˇ contractual, per reforšar la tasca assistencial i fer front de la manera mÚs adequada a l'emergŔncia sanitÓria causada pel coronavirus COVID-19.

A mÚs, s'han incl˛s les segŘents modificacions de les convocat˛ries d'ajudes contemplades en el reial decret llei, destinades a facilitar la realitzaciˇ i justificaciˇ de les estades breus, aixÝ com a facilitar l'accÚs a el perÝode d'orientaciˇ postdoctoral (POP):

 • S'han publicat un document d'Instruccions complementÓries d'execuciˇ i justificaciˇ de despeses de les convocat˛ries en execuciˇ durant la crisi ocasionada per l'COVID 19, que contemplen, entre d'altres:

  • Elegibilitat dels costos d'allotjament i manutenciˇ, locomociˇ, visat i asseguranša d'accidents i metge de les despeses incorregudes, encara en el cas que l'estada no hagi pogut ser iniciada o completada.

  • Possibilitat de reprendre estades interrompudes per la crisi sanitÓria, o que puguin ser completades mÚs tard.

  • Modificacions per flexibilitzar la durada de les estades breus.

 • S'ha publicat una resoluciˇ de modificaciˇ de les resolucions de convocat˛ries 2016, 2017 i 2019 de contractes predoctorals per a la formaciˇ de doctors, per flexibilitzar l'inici i la durada de perÝode POP.
   
  AixÝ mateix, es tindrÓ en compte la durada de l'estat d'alarma per flexibilitzar els requisits de termini per a la lectura de les tesis en els ajuts de doctorats industrials.
   
  Aquesta nota Ús merament informativa, havent d'estar en tot cas a les resolucions que finalment s'aprovin i publiquin per l'AgŔncia.
   
  15 maig 2020

 

 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .