<< Notícies
< Investigadores

El Ministeri de Ciència i Innovació publica la convocatòria per obtenir el certificat R3 com a personal investigador establert.
CSIF rebutja els projectes d'ordres del Ministeri d'Universitats amb la proposta de reforma dels títols de magisteri.

CSIF


  • Davant l'absència de consens donem suport a la Conferència de Degans i Deganes d'Educació i demanem al Secretari General d'Universitats que compleixi el seu compromís i retiri el projecte actual
  • Amb el nou projecte, el futur professorat d'Infantil i Primària no estarà format per ensenyar matemàtiques, llengua o coneixement del medi natural, social i cultural
  • La formació inicial del professorat incideix a tot el Sistema Educatiu i per tant requereix un Pacte d'Estat i un Estatut Docent.
El Ministeri d'Universitats ha estat obert fins al dia 17 de març el procés de participació pública, audiència i informació pública dels projectes d'ordre pel qual s'estableixen els requisits per verificar els plans d'estudis conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de Mestra/e en Educació Infantil i en Educació Primària.

CSIF dóna suport al que manifesta la Comissió Permanent de les Conferències de Degans i Deganes d'Educació i demana la retirada de la proposta actual i la formulació d'una de nova.

El sindicat independent assenyala que estem parlant de professions regulades que exigeixen assolir un consens que permeti formular un nou marc curricular. Consens que no existeix com ho demostren els comunicats de la Societat Espanyola de Recerca en Educació Matemàtica, l'Associació Espanyola de Professors i Investigadors en Didàctica de les Ciències Experimentals o les associacions de didàctiques específiques.

I és que amb el nou projecte de pla d'estudis, el futur professorat d'Infantil i Primària no estarà suficientment format per ensenyar matèries claus com ara Matemàtiques, Llengua o Coneixement del medi natural, social i cultural.

A més, per a
CSIF no està justificat que el nou projecte reculli un predomini aclaparador de les assignatures de pedagogia i didàctica general davant del menyscabament de les didàctiques específiques.

L'educació espanyola té greus problemes estructurals que cal abordar de manera global. Els canvis continus a les lleis educatius o les modificacions inconnexes que sorgeixen de manera periòdica basades en principis acientífics o ja caducs, lluny de millorar la situació, aprofundeixen la sensació d'abandonament de la nostra educació.

S'ha de partir de les opinions professionals per formar una estructura que sigui el nucli d'un Pacte d'Estat que estableixi el sistema educatiu per a diverses generacions. A partir d’aquest consens, reflexionar sobre les millores necessàries en la formació inicial i contínua del professorat i establir mesures d’atracció del talent a la professió docent.
 
Aquesta proposta de modificació en la conjuntura actual d'inestabilitat legislativa està condemnada al fracàs i per això
CSIF exigeix al Secretari General d'Universitats que compleixi el seu compromís i davant l'absència de consens i pel bé de la professió i dels futurs professors de Primària, es paralitzi la reforma anunciada.

 

17 de març de 2023

 

 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .