< Notícies
<< Muface

Milers de funcionaris, preocupats pel futur de les seves pensions després del traspàs sorprenent del reconeixement i la gestió de les seves prestacions a la Seguretat Social.

CSIF


El Govern aprofita un decret econòmic enfront de l'Covid-19 per modificar la gestió de les pensions dels funcionaris.
 
CSIF reclama als grups parlamentaris que frenin el traspàs a la Seguretat Social de el reconeixement i la gestió de prestacions dels funcionaris i exigeix una reunió urgent per aclarir la mesura.

 
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques i amb presència creixent en el sector privat exigeix una reunió urgent als ministeris d'Hisenda i de Seguretat Social per aclarir el traspàs en la gestió de les pensions dels funcionaris a aquest últim departament.

El sindicat ha rebut centenars de trucades entre ahir i avui de personal funcionari preocupats pel futur de el règim de classes passives i la regulació de les seves pensions (657.118 pensionistes a març de 2020).
 
I és que el Govern ha aprofitat el Reial Decret-Llei 15/2020, de mesures laborals i fiscals per pal·liar els efectes de la crisi pel Covid-19 per modificar d'extranjis la gestió de les pensions dels funcionaris, sense debat parlamentari previ i sense haver consultat a les organitzacions sindicals majoritàries d’aquest col·lectiu.

En aquest sentit, CSIF s'ha dirigit als grups parlamentaris per intentar frenar aquest traspàs, mitjançant la tramitació del decret com a projecte de llei, per tal que es pugui eliminar aquesta modificació.
 
Si prospera aquest Reial Decret-Llei 15/2020 la gestió de les pensions de classes passives, íntegrament, passa a estar a càrrec de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'estat transferirà a la Seguretat Social els fons necessaris per al finançament d'aquestes pensions de classes passives, d'una manera immediata s'iniciaran els tràmits per a l'adaptació de la gestió administrativa, comptable, pressupostària i financera durant un breu període transitori.

D'altra banda, la competència per al reconeixement de les nostres pensions correspondrà a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que passa a ser l'entitat gestora competent per a la realització de les funcions inherents a el reconeixement de les obligacions i proposta dels pagaments de totes les prestacions de classes passives. El complement per maternitat passa a dependre així mateix de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de la seva Tresoreria General.

L'actual modificació legislativa implica un canvi en el reconeixement i la gestió de les pensions, les modificacions incloses en aquest Reial decret llei semblen encaminades a finalitzar amb qualsevol indici de separació i d'autonomia de el règim de classes passives de l'estat, d'una manera completament sorprenent.

Informe sobre el articulado de la modificación régimen de clases pasivas - Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. .

23 d'abril de 2020


 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .