< Notícies
<< Muface

Les asseguradores de les mútues neguen a funcionaris les proves PCR que realitzen els centres de salut a la població general.

CSIF


  • Més de 2 milions de persones, acollides a sistema de mutualisme administratiu, no accedeixen a el test PCR encara que tinguin símptomes de COVID, en contra de la nova estratègia de diagnòstic

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques s'ha dirigit per escrit a les mutualitats (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) exigint que s'estableixi un procediment que garanteixi als mutualistes i beneficiaris, en tot el territori nacional, la realització de la prova PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular adequada a cada cas sospitós de COVID-19 en les primeres 24 hores des del coneixement dels símptomes tal com s'estableix en l'Ordre SND/414/2020 de 11 de maig.

25 de maig de 2020

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .