< Notícies
<< Profesorado

CSIF facilita fons d’informació pel PDI.

CSIF


CSIF et facilita l'accés a les fonts d'informació originals en aquests moments d'incertesa per al Personal Docent i Investigador de les universitats públiques.

 1. Ministeri d'Universitats

  1. Contractes de professorat i personal investigador celebrats per universitats >>
   • Quins contractes de PDI poden acollir-se a la pròrroga de l'RD-Llei 11/2020?
   • Sota quines regles?

  2. ANECA i Contractació de l'Professorat Universitari (Programa PEP) >>
   • ¿Es poden seguir presentant sol·licituds?
   • ¿S'estan notificant les certificacions de les avaluacions?
   • ¿Va a augmentar el termini dels sis mesos establert per a resoldre les sol·licituds?

  3. Ajudes de formació de professorat >>
   • Què passa amb la meva sol·licitud ja presentada?
   • Puc presentar una sol·licitud per a la segona fase de l'procés?

 2.  Agència Estatal d'Investigació (AEI)

Nota informativa sobre l'aplicació de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19, pel que fa a la disposició addicional tretzena. >>

Comunicació sobre els terminis administratius de l'AEI als beneficiaris i sol·licitants de les seves ajudes en relació amb la crisi sanitària ocasionada per l'COVID -19. >>

Preguntes freqüents sobre l'efecte de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 a les convocatòries.

 1. Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)

13 d'abril de 2020

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .