< Notícies
<< Profesorado

CSIF exigeix ​​a les Universitats "Directrius per a Avaluar".

CSIF


 • Us remetem un seguit de consideracions sobre un problema que afecta PDI, PAS i alumnes i que no es pot demorar.

 • Des de CSIF estem demanant una solució immediata a les nostres respectives universitats.

 • Us adjuntem models del que s'està fent a les universitats de Córdoba i Politécnica de Madrid.

 • Esperem que avui hi hagi noves informacions després de la reunió de la Conferència General de Política Universitària.

El 8 d'abril el ministre d'Universitats ens informava que el 95% de les universitats havien decidit ja amb el suport de les comunitats autònomes acabar el curs, el seu calendari i la seva avaluació de forma no presencial.

En CSIF reconeixem l'esforç de docents, alumnes i personal d'administració i serveis durant l'estat d'alarma per aconseguir acabar el curs de la millor manera possible en una situació excepcional i amb uns recursos molt limitats.

Entenem que sobre aquest tema concorren moltes situacions diferents: universitats diverses, grans diferències entre primers i últims cursos i entre estudis de lletres o més experimentals, problema de les pràctiques segons els cursos, diferents graus de desenvolupament en xarxes, plataformes i recursos telemàtics, etc...

No obstant això, les universitats no poden demorar per molt temps l'elaboració i aprovació de directrius per a l'avaluació de el curs 2020.

Des CSIF proposem, entre altres:

 • Que sigui un procés negociat que compti amb la participació dels òrgans col·legiats de la universitat, amb els representants dels treballadors i, si fos possible, també amb la comunitat autònoma.

 • Que consideri els problemes i limitacions dels mitjans i recursos informàtics disponibles tant per a professors com a alumnes.

 • Que en tot cas, aquest procés no pugui allargar-se més enllà de l'31 de juliol.

 • Que s'utilitzi el sentit comú sent conscients de viure una situació excepcional que requereix mesures adequades i proporcionades.

 • Que s'estableixin, amb criteris objectius, el nivell mínim a assolir per verificar els coneixements adquirits.

 • Que no es doni suport al aprovat general però sí li necessària flexibilitat i adaptació a la feina i els ritmes que hagin pogut desenvolupar-se.

 • Que s'utilitzin les eines i els mitjans disponibles, des de l'avaluació on line fins a la presentació de treballs i informes, passant pels test telemàtics i qualsevol altra fórmula adaptada a la situació excepcional.

 • Que la inevitable flexibilitat s'ha d'aplicar a les pràctiques considerant el curs que s'està realitzant i si s'han superat ja el 50% de les mateixes.

Són propostes raonables que, per descomptat, no esgoten el ventall de possibilitats que s'han de desenvolupar en el procés negociador pensant sempre que cap alumne pugui veure minvades les seves possibilitats educatives causa de la falta de classes presencials.

NOTA: enllaç a la Resolució de el 13 d'abril de 2020, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es garanteix durant l'estat d'alarma la continuïtat de l'abonament de l'subsidi per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels mutualistes.

15 d'abril de 2020

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .