< Notícies
<< Profesorado

El Ministeri de Ciència i Innovació amplia els terminis d'execució dels ajuts a projectes de recerca

CSIF


Es prorroguen fins al 31 de desembre de 2020 per garantir la consecució dels seus objectius.
 
El Ministeri de Ciència i Innovació ha decidit prorrogar fins a final d'any els terminis d'execució de les principals convocatòries de projectes, per evitar que es vegin afectades per la crisi generada pel COVID-19.

L'Agència Estatal de Recerca ha publicat dues resolucions de pròrroga (s'adjunten) per a les ajudes el període d'execució actual acaba entre el dia d'entrada en vigor d'aquestes resolucions i el 30 de novembre de 2020. Tots els ajuts es prorroguen fins al 31 de desembre de 2020.

Les resolucions es refereixen a ajudes de les següents convocatòries:

S'han prorrogat 2.066 projectes o actuacions durant períodes entre un i vuit mesos, ampliant la data final del període d'execució fins al 31 de desembre de 2020.
 
La resolució, elaborada per la Secretaria General de Recerca i l'Agència Estatal d'Investigació, es fa a l'empara del
Reial decret Llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit social i econòmic per fer front a l' COVID-19, complementàries a Reial-Decret 463/2020, de 14 de març, que va declarar l'estat d'alarma.
 
En el seu article 54, el
Reial Decret Llei 11/2020 permet que puguin ampliar-se els terminis d'execució i justificació establerts en els procediments de concessió de subvencions i ajudes públiques atorgades abans de l'entrada en vigor del real decret d'estat d'alarma.
 
Donada la situació de crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia, el Ministeri considera justificada l'ampliació dels períodes de concessió d'ajudes, així com, si és el cas, els de justificació cientificotècnica i econòmica, per així poder garantir la consecució dels objectius dels projectes de recerca en marxa i que l'activitat de R + d + i no se'n ressenti. S'han detectat problemes en l'execució de les ajudes, com fallades en els subministraments científics, problemes en mostres i experiments i retards en la celebració de congressos, intercanvis i reunions científiques, per la qual cosa es considera que l'activitat interrompuda podria no poder completar-se fins els últims mesos de l'any.

18 d'abril de 2020

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .