< Notícies
<< Profesorado

El Govern permet de prorrogar els contractes predoctorals a les entitats del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Recerca.

CSIF


El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 de abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació. pel qual permet a les entitats que formen part de el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Recerca prorrogar la vigència dels contractes predoctorals que haguessin subscrit quan es trobin dins dels últims dotze mesos del contracte.

La pròrroga dels contractes podrà ser acordada pel temps de durada de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues derivades de l'emergència sanitària causada pel COVID-19. A més, per motius justificats, es podran perllongar els contractes fins altres tres mesos addicionals al temps que duri la declaració d'estat d'alarma en la seva totalitat.

Aquesta mesura s'afegeix a la ja aprovada en el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual es va autoritzar la pròrroga dels contractes temporals de personal investigador derivats de convocatòries realitzades per l'Agència Estatal d'Investigació i l'Institut de Salut Carlos III, per un temps equivalent a la durada de l'estat d'alarma.

22 d'abril de 2020

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .