< Notícies
<< Profesorado

El Govern permet l'ajornament i refinançament dels préstecs de l'Estat subscrits pels parcs científics i tecnològics.

CSIF


A través d'un Reial decret llei que busca evitar que es posi en risc la viabilitat d'aquestes entitats que faciliten la col·laboració publicoprivada en R + D + I.
 
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 de abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació. pel qual es permet l'ajornament i refinançament dels préstecs de l'Ministeri de Ciència i Innovació subscrits pels parcs científics i tecnològics, amb l'objectiu d'evitar que la crisi provocada pel COVID-19 posi en risc la seva viabilitat.
 
En concret, el Reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres preveu mesures en relació amb les quotes derivades de préstecs concedits a entitats promotores de parcs científics i tecnològics en virtut de les convocatòries gestionades exclusivament pel Ministeri de Ciència i Innovació -o el ministeri competent en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en anys anteriors- des de l'any 2000.
 
Així, en el curt termini, les quotes derivades de préstecs o bestretes concedits a entitats promotores de parcs científics i tecnològics que vencin en 2020 quedaran ajornades a la mateixa data de l'any 2021. A més, es preveu una actuació que possibiliti el refinançament de les quotes degudes amb venciment anterior a 2020, distribuint-les entre les anualitats futures d'aquests préstecs, a través de la constitució d'un nou crèdit.

21 d'abril de 2020

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .