< Notícies
<< Profesorado

Prorrogació Contractes Professors Associats.

CSIF


Reunió CRUE-Ministeri d'Universitats sobre temes relacionats amb el desenvolupament del curs en les actuals condicions d'estat d'alarma (30-03-2020)
 
Ambdues parts han coincidit en coordinar les següents mesures que us comuniquem de manera succinta:
 
1.      Establir un marc d'actuació comú per a tot el sistema universitari espanyol (SUE) en el qual cada universitat, en l'àmbit de la seva autonomia, pugui prendre les mesures adequades per a l'objectiu marcat.
 
2.      Establir, amb criteris objectius, el nivell mínim a assolir en els diversos cursos/assignatures per a la verificació dels coneixements adquirits per l'estudiantat.
 
3.      Analitzar l'ampliació del curs acadèmic per a la defensa de TFGs i TFMs, així com -excepcionalment- per a aquelles pràctiques curriculars que es considerin essencials.
 
4.      Considerar com superades les pràctiques curriculars externes quan aquestes s'hagin realitzat, al menys, en un 50%.
 
5.      Analitzar possibles mecanismes d'avaluació online per tal d’estar preparats de cara a un escenari en el qual no es reprengui la presencialitat a partir de juny.
 
6.      Configurar un grup de treball amb el Ministeri d'Exteriors per abordar sense més demora la situació del nostre personal i estudiants a l'estranger amb programes de mobilitat.
 
7.      Pel que fa a la taxa de reposició, s'ha parlat també de la necessitat d'abordar una solució per a aquesta, així com el risc que es perdin places per no poder convocar concursos-oposicions en el límit establert tres anys després de la publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública.
 
8.      En l'àmbit de la Investigació, s'ha reclamat la necessitat d'ampliar els terminis d'execució i justificació dels projectes d'Investigació de el Pla estatal, atès que a més de les restriccions de mobilitat, el nostre professorat està dedicant la major part del seu temps a la docència no presencial.
 
9.      Finalment, s’ha transmès al Ministeri la incertesa que hi ha respecte dels contractes de FPU i FPI. Se'ns ha informat que en breu es publicarà un Reial Decret en el qual es prorroguen aquests contractes.
 
S'adjunta nota completa de la CRUE.
 
 
30 Març del 2020

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .