< NotÝcies
<< Profesorado

Nota informativa de la Agencia Estatal de Investigaciˇn nota informativa sobre prˇrrogas de contratos de personal investigador en relaciˇn a la disposiciˇn adicional decimotercera del RD-ley 11/2020

CSIF


Nota informativa sobre l'aplicaciˇ de el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de marš, pel qual s'adopten mesures urgents complementÓries en l'Ómbit social i econ˛mic per fer front a l'COVID-19, pel que fa a la disposiciˇ addicional tretzena.

La disposiciˇ addicional tretzena de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de marš (BOE d'1 d'abril), estableix, entre altres, la possibilitat de prorrogar els contractes de treball de durada determinada i finanšats amb cÓrrec a convocat˛ries p˙bliques de recursos humans en l'Ómbit de la investigaciˇ, efectuades pels agents de finanšament de el Sistema Estatal de CiŔncia, Tecnologia i Innovaciˇ, entre les que es troben les convocat˛ries de recursos humans de l'AgŔncia Estatal d'investigaciˇ.

Per a complir l'esmentat Reial decret llei, l'AgŔncia publicarÓ:

 1. Amb carÓcter immediat, una resoluciˇ per implementar l'autoritzaciˇ de les pr˛rrogues dels contractes subscrits entre l'entitat beneficiÓria i l'investigador contractat en el marc dels ajuts que figuraran en l'annex a la resoluciˇ. D'entrada, s'autoritzaran pr˛rrogues per un perÝode inicial mÓxim de tres mesos, sense perjudici que les entitats beneficiÓries dels ajuts puguin promoure l'ampliaciˇ de el perÝode de pr˛rroga fins al mÓxim establert en el Reial decret-llei, quan es conegui l'aixecament de l' estat d'alarma.

 2. Quantes resolucions de modificaciˇ de les corresponents convocat˛ries d'ajudes previstes en el Reial decret llei siguin necessÓries per adaptar les condicions i terminis de l'execuciˇ i justificaciˇ dels ajuts, aixÝ com altres qŘestions que puguin afectar l'adequat desenvolupament dels contractes en les seves diferents modalitats o l'elegibilitat dels conceptes de despesa originats per la situaciˇ d'estat d'alarma.

Resoluciˇ per la qual s'autoritzarÓ la pr˛rroga de contractes laborals subscrits a l'empara de les convocat˛ries de recursos humans de l'AgŔncia.

 • └mbit d'aplicaciˇ:
  El que estableix la disposiciˇ addicional tretzena s'aplicarÓ als contractes que finalitzin en el perÝode d'un any des de l'entrada en vigor del real decret llei. Les referŔncies de les ajudes per a les qual s'autoritza la pr˛rroga de figurar en l'annex a aquesta resoluciˇ, amb indicaciˇ de la convocat˛ria i l'entitat beneficiÓria.

 • Autoritzaciˇ de les pr˛rrogues:
  La resoluciˇ autoritzarÓ la pr˛rroga dels contractes subscrits entre l'entitat beneficiÓria i l'investigador contractat de les ajudes esmentades en l'annex a la resoluciˇ per un perÝode inicial mÓxim de tres mesos, sense perjudici que les entitats beneficiÓries dels ajuts puguin promoure l'ampliaciˇ d'aquest perÝode de pr˛rroga fins al mÓxim establert en el Reial decret-llei, un cop es conegui l'aixecament de l'estat d'alarma.
  Per a complir el que estableix la disposiciˇ addicional tretzena, la resoluciˇ d'autoritzaciˇ de les pr˛rrogues tindrÓ carÓcter retroactiu, per la qual cosa aquelles pr˛rrogues que es subscriguin i formalitzin en el perÝode comprŔs entre la data d'entrada en vigor del real decret llei i la data de la resoluciˇ d'autoritzaciˇ de les pr˛rrogues s'entendran tambÚ autoritzades.
  Els ajuts per a les pr˛rrogues es finanšaran mitjanšant subvenciˇ, a cÓrrec de l'pressupost de l'AgŔncia, i es destinaran a cofinanšar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social de les persones contractades, amb les mateixes condicions que les establertes en les convocat˛ries.

 • Acord de pr˛rroga dels contractes:
  Les pr˛rrogues s'han d'acordar mitjanšant la formalitzaciˇ dels corresponents contractes. No s'admetrÓ la pr˛rroga de contractes un cop finalitzats aquests.

 • Comunicaciˇ de les pr˛rrogues
  La resoluciˇ establirÓ un termini d'un mes perquŔ les entitats envi´n a travÚs va facilitar @ dels contractes prorrogats a l'AgŔncia Estatal d'Investigaciˇ.

 • Revisiˇ de contractes, resoluciˇ de concessiˇ i pagament de l'ajuda
  L'AgŔncia comprovarÓ que els contractes compleixen amb el que estableix la disposiciˇ addicional tretzena i en la resoluciˇ dictada per la mateixa AgŔncia. Posteriorment emetrÓ la corresponent resoluciˇ de concessiˇ de l'ajuda associada a la pr˛rroga, amb indicaciˇ de la quantitat assignada per a aquesta pr˛rroga i de el nou perÝode d'execuciˇ de l'ajuda, i es procedirÓ a el pagament de la mateixa.

 • Convocat˛ries afectades

Identificador de la convocat˛ria en la BDNS 1

LÝnies d'ajut

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Contractes predoctorals

 

 

301.764

301.865

316.231

361.817

Ramˇn i Cajal

N / A 2

201420131

383.211

301.792

 

 

 

Juan de la Cierva

N / A 2

 

 

 

 

 

Juan de la Cierva Formaciˇ

 

 

 

 

323.637

367.245

Juan de la Cierva Incorporaciˇ

 

 

 

201520151

330.831

323.654

367.252

Personal TŔcnicde Suport

 

 

 

403.256

323.657

 

Torres Quevedo

 

 

301.822

301.898

323.502

 

Doctorats Industrials

 

 

301.824

301.900

 

 

EMPRA

 

 

 

 

302.602

 

Predoctorals-INIA

 

 

 

309.018

316.162

 

Postdoctorals-INIA

 

309.020

 

 

 

 

 1. Base de Dades Nacional de subvencions. https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias

 2. Resoluciˇ de 22 d'octubre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Investigaciˇ, Desenvolupament i Innovaciˇ, per la qual s'aprova la convocat˛ria corresponent a l'any 2012 de l'procediment de concessiˇ d'ajudes dels Subprogrames Ramˇn i Cajal, Juan de la Cierva, Personal TŔcnic de Suport i Torres Quevedo, en el marc de el Pla Nacional d' Investigaciˇ CientÝfica, Desenvolupament i Innovaciˇ Tecnol˛gica 2008-2011 ( źBOE╗ n˙m. 256, de 24 d'octubre de 2012).    

Resolucions de modificaciˇ de les corresponents convocat˛ries d'ajudes previstes en el Reial Decret Llei

S'inclourÓ en les convocat˛ries la possibilitat que les entitats beneficiÓries puguin solĚlicitar la interrupciˇ i la pr˛rroga de l'termini d'execuciˇ de l'ajuda corresponent a el temps de la suspensiˇ dels contractes quan aquestes suspensions s'haguessin produ´t per la incorporaciˇ dels investigadors a el Sistema Nacional de Salut, mitjanšant relaciˇ contractual, per reforšar la tasca assistencial i fer front de la manera mÚs adequada a l'emergŔncia sanitÓria causada pel coronavirus COVID-19.

A mÚs, s'inclouran les segŘents modificacions de les convocat˛ries d'ajuts per a contractes predoctorals, destinades a facilitar la realitzaciˇ i justificaciˇ de les estades breus, aixÝ com a facilitar l'accÚs a el perÝode d'orientaciˇ postdoctoral (POP):

 • Elegibilitat dels costos d'allotjament i manutenciˇ, locomociˇ, visat i asseguranša d'accidents i metge de les despeses incorregudes, encara en el cas que la estada no hagi pogut ser iniciada o completada.

 • Possibilitat de reprendre estades interrompudes per la crisi sanitÓria, o que puguin ser completades mÚs tard.

 • Modificacions per flexibilitzar la durada de les estades breus.

 • Modificacions per flexibilitzar l'inici i la durada de perÝode POP.

AixÝ mateix, es tindrÓ en compte la durada de l'estat d'alarma per flexibilitzar els requisits de termini per a la lectura de les tesis en els ajuts de doctorats industrials.

Aquesta nota Ús merament informativa, havent d'estar en tot cas a les resolucions que finalment s'aprovin i publiquin per l'AgŔncia.


2 abril 2020

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .