<< Notícies
< Taxes

Universitats. Preus públics.

CSIF


Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de 27 de maig de 2020, de la Conferència General de Política Universitària pel qual es fixen els límits màxims dels preus públics per estudis conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials per al curs 2020-2021.

3 de juny de 2020

 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .