Francisco Sutil Candel.

CSIF

 

Francisco Sutil Candel

Amics, companys tots,

en un gran moment de dolor lamentem comunicar-vos que el nostre company Francisco Sutil Candel cap de la candidatura de la secció sindical del PAS-L a la UPC ens va deixar després d'una llarga enfermetat. D.E.P.

Amigos, compañeros todos,

en un gran momento de dolor lamentamos comunicaros que nuestro compañero Francisco Sutil Candel de la candidatura de la sección del PAS-L de la UPC nos dejó después de una larga enfermedad. D.E.P.

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .