< Investigadors

Sentència salaris Astúrias.
Triennis Aragón.
Ajuts de mobilitat.

CSIF


 • Després d'una demanda de CSIF, CCOO i UGT,
  • El TSJ d'Astúries reconeix el dret de 200 investigadors predoctorals a cobrar els salaris fixats per l'Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació

   El TSJ d'Astúries ha estimat la demanda de conflicte col·lectiu i ha declarat el dret de tot el personal investigador predoctoral en formació de tercer i quart any a percebre des del 16 de març de 2019 les retribucions fixades per l'Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació .
 • El tribunal condemna la Universitat d'Oviedo a l'abonament de les corresponents diferències retributives meritades des de tal data, incrementades en el 10% d'interès anual.
  • L'aplicació d'aquesta pujada, sense sumar els interessos anuals establerts per la sentència, suposa una diferència mínima respecte a les condicions salarials anteriors d'entre 200 i 500 euros mensuals. No és el primer cas, ja que anteriorment altres universitats han posat traves a l'aplicació dels salaris establerts en el EPIPF, però sí un dels últims a resoldre. A més, cal assenyalar que les universitats estan obligades a aplicar els percentatges d'actualització anuals negociats per al Grup 1 del Conveni de l'AGE.
    
   La demanda empara a prop de 200 persones i està relacionada amb l'EPIF que va entrar en vigor al març de 2019 i va homogeneïtzar les seves condicions laborals, marcant els salaris mínims i les pujades corresponents als dos últims anys de contracte. La Universitat d'Oviedo no va aplicar la part que corresponia a l'increment salarial aplicable als investigadors predoctorals de tercer i quart any de contracte que haguessin signat el contracte abans d'aquesta data de març de 2019.
 • El Govern d'Aragó negociarà amb la Universitat de Saragossa el reconeixement dels triennis de personal investigador en formació
  • Així ho assegurat la consellera de Ciència, Universitat i Societat de el Coneixement, Maru Díaz, que ha avançat que, si fos necessari, s'impulsarà una modificació de el decret regulador de el règim jurídic i retributiu de el personal docent i investigador per poder satisfer aquesta demanda reiterada del PIF.
    
   Aragó es convertiria així en la primera comunitat autònoma en introduir-lo en la seva normativa per dignificar les seves condicions de treball segons ha informat el Govern autonòmic en una nota de premsa.
    
   Díaz ha considerat "de justícia" que es reconegui el complement d'antiguitat als predoctorals al campus públic, ja que en l'actualitat es tracta de l'únic col·lectiu de personal laboral temporal que no els percep en la institució acadèmica. Des-de 2019, la Universitat de Saragossa sí que ho abona als associats i altres laborals no indefinits, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi vingut dictant al llarg de nombroses sentències el dret de el personal no indefinit de les administracions públiques a no veure discriminat en les seves condicions de treball pel que fa al personal fix.
    
   Altres universitats, com la de València, ja vénen aplicant aquest complement des de fa temps, el que genera també un greuge comparatiu i aprofundeix en la discriminació d'aquest col·lectiu.
 • CSIF aconsegueix millorar la propera convocatòria dels ajuts de mobilitat a l'estranger José Castillejo per a joves doctors
  • A la pàgina web on es publiquen les ajudes José Castillejo, han recollit la sol·licitud que CSIF va transmetre al secretari general d'Universitats, de donar la possibilitat a aquells professors/investigadors que durant aquest any realitzessin l'estada, de poder tenir dret a la concessió de la ajuda amb caràcter retroactiu.

   Els ajuts estan previstos per realitzar estades a partir de l'1 de novembre de 2021. Podran sol·licitar-les també els professors/investigadors que iniciïn l'estada amb anterioritat, podent tenir efectes retroactius, en cas de concessió, des del 1 de gener de 2021.
   Enllaç >>
"CSIF pel pagament de triennis al Personal Investigador en Formació"

9 de febrer de 2021

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .