< PAC i PAS
<< Demandes de CSIF

CSIF exigeix al Govern mesures urgents per acabar amb la temporalitat a l'Administració.

CSIF


Primera sentència que sanciona de fit a fit l'abús en la contractació temporal en frau de llei.

CSIF constata un cop més l'abús continuat de la contractació d'empleats públics temporals a Espanya i exigeix ​​mesures urgents per acabar amb la precarietat en l'ocupació.

Una sentència de l'Jutjat del Contenciós n ° 4 d'Alacant reconeix, com a situació jurídica individualitzada, el dret a un funcionari de l'Ajuntament d'Alacant, contractat de manera temporal durant més de 12 anys, a el reconeixement de la seva condició d'empleat públic fix ia romandre en el lloc de treball amb els mateixos drets i amb subjecció a el mateix règim d'estabilitat i inamovibilitat que regeix per als funcionaris de carrera comparables, sense adquirir aquesta condició.

La Sentència, que no és ferma, es dicta a l'empara dels principis d'eficàcia "directa i supremacia de el Dret Comunitari", contravenint els diferents sentències judicials que s'han dictat fins a la data al nostre país, tant pel Tribunal Suprem, com el Tribunal constitucional, de manera que previsiblement serà objecte de recurs. CSIF estarà atent a l'evolució de el recurs per si hi hagués un canvi en la jurisprudència del nostre país sobre aquesta matèria.

Us recordem que es tracta d'una reivindicació històrica de CSIF que afecta el professorat més jove de les universitats i que, al no permetre'ls l'accés, se'ls està perjudicant seriosament a les seves acreditacions i promocions des al menys 2017.

CSIF sempre ha defensat l'estabilitat en l'ocupació i per això va signar els "Acords per a la Millora en l'Ocupació Públic" de 2017 i 2018 amb el ferm propòsit d'acabar amb l'alta taxa de temporalitat en les nostres administracions públiques. Aquests acords no han aconseguit fins a la data la seva finalitat, i així ho va establir el TJUE en la seva sentència de 19 de març, perquè les diferents administracions no s'han executat en termini els processos selectius.

Des de CSIF instem al Govern a que no perdi ni un minut més i se sent a negociar la nova oferta d'ocupació pública sense limitació de taxa de reposició, així com executar els processos selectius d'estabilització d'ocupació temporal ja acordats i que no s'han desenvolupat fins a la data.

15 Juny 2020


CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .