< PAC i PAS
<< Demandes de CSIF

Pacte per la Ciència i la Innovació: sense universitats?.

CSIF


Els professors universitaris necessiten un Estatut del PDI

El text que ens ha presentat el Govern per a un Pacte per la Ciència i la Innovació ve a reflectir una nova mostra de la descoordinació entre Pedro Duque i Manuel Castells i l'enèsim menyspreu a les Universitats públiques que semblen no existir per a alguns en el tema de la ciència, la recerca, la innovació i la transferència.

CSIF ha transmès a el ministre de Ciència i Innovació que en el document cal una referència a l'fonamental paper de les universitats públiques que realitzen prop de el 70% de la investigació que es fa a Espanya. No sembla just ni raonable excloure d'un "Pacte per la Ciència i la Innovació" la magnífica tasca de recerca, innovació i transferència que realitza el Personal Docent i Investigador universitari en unes condicions molt limitades i poc favorables.

28 d'octubre de 2020
 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .