< PAC i PAS
<< Demandes de CSIF

CSIF demanda als Grups Parlamentaris una major protecció per les possibles seqüeles derivades del contagi Covid-19.

CSIF


CSIF exigeix ​​al Congrés un reconeixement efectiu de el risc per contagi del Covid-19 a què han estat exposats els professionals.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, exigeix ​​al Govern i al conjunt dels Grups Parlamentaris que el contagi per Covid-19 es consideri malaltia professional per a les persones treballadores que per la seva activitat professional han posat en risc la seva salut al llarg d'aquesta crisi sanitària.

Tal com va sol·licitar CSIF, el Congrés va acordar la tramitació de el Reial decret llei 19/2020 com a projecte de llei pel tràmit d'urgència. Això permet una modificació de l'articulat i és una gran oportunitat perquè es reconeguin les conseqüències directes i les possibles seqüeles que pateixin en un futur els professionals pel contagi per Covid-19.

L'actual regulació donada pel Reial decret llei 19/2020 reconeix que el contagi pel Covid-19 es considera contingència professional derivada d'accident de treball per al personal dels serveis sanitaris i sociosanitaris, el que significa una major protecció a efectes assistencials i de presentacions.

Si bé aquest reconeixement ha estat un gran avanç, té el problema que la seva protecció no s'estén més enllà de cinc anys següents a l'accident (contagi) d’acord amb el que estableix l'Art. 217 de la Llei General de la Seguretat Social, mentre que si es considera malaltia professional la protecció davant les possibles seqüeles que puguin sorgir no està subjecta a limitació en el temps.

En relació amb això, els actuals estudis sobre les possibles seqüeles derivades de la infecció per Covid-19 han conclòs que poden sorgir problemes pulmonars (fibrosi pulmonar), trombosi, major propensió a infarts, vessaments cerebrals i problemes renals.

Per això CSIF ha remès les seves propostes d'esmenes a tots els grups parlamentaris perquè el contagi per la SARS-CoV-2, a l'efecte de protecció, es consideri malaltia professional. El Congrés té una oportunitat única per passar de les paraules als fets i donar una resposta de protecció adequada, sense limitació en el temps, a les persones treballadores que per la seva activitat professional i per la falta d'equips de protecció individual s'han contagiat.

 
24 Juny 2020
 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .