< PAC i PAS
<< Demandes de CSIF

La modificació de la LOU no resol cap dels problemes que parteixen les universitats públiques. Comunicat conjunt de CCOO, UGT i CSIF.

CSIF


Els professors universitaris necessiten un Estatut del PDI

Després de la reunió mantinguda ahir 7 d'octubre de 2020 amb el secretari general d'Universitats, els sindicats majoritaris, CCOO, UGT i CSIF, manifesten el seu desacord amb l'últim document de l'Avantprojecte de Llei per a la reforma de la Llei Orgànica d'Universitats:

L'esborrany presentat ahir ve a empitjorar l'anterior i no resol els problemes de precarietat del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques espanyoles, especialment dels professors contractats doctors, ajudants doctors i Associats.

El Ministeri d'Universitats sembla no voler establir la via de negociació adequada, amb la formalització de la Mesa de Negociació d'Universitats.

No entenem la necessitat de canviar les figures actuals previstes en la LOU, perquè l'avantprojecte legislatiu manca de l'establiment d'una carrera acadèmica progressiva, estable i predictible.

No es contemplen plans extraordinaris d'estabilització i entrada en la carrera acadèmica de l'alt nombre de professorat precari i inestable de la universitat.   No s'ha adjuntat cap memòria econòmica per la qual cosa sense finançament cap reforma serà possible, més quan la universitat encara està patint les importants seqüeles de les polítiques de retallades.

No comprenem la proposta de creació d'una carrera laboral paral·lela a la funcionarial com a via definitiva per al personal docent i investigador universitari.

No es contempla l'eliminació de la taxa de reposició, sense la qual les universitats tindran greus dificultats per estabilitzar les actuals figures de professorat temporal.

CCOO, UGT i CSIF consideren que el primordial és la negociació l'Estatut al Personal Docent i Investigador, i que quan s'avanci en aquesta negociació, es pot plantejar la modificació de la LOU, en aquells aspectes que puguin ser necessaris. També estimen imprescindible abordar una reforma profunda de les agències i els sistemes d'avaluació i acreditació de professorat, de manera que siguin públics, transparents i objectius.

CCOO, UGT i CSIF es reserven el dret de plantejar les mobilitzacions que siguin pertinents perquè estimen que aquesta legislació és regressiva i persegueix reforçar el paper gerencial de les universitats davant de la negociació col·lectiva.

7 d'octubre de 2020
 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .