< PAC i PAS
<< Propostes

El proper dia 1 de juny 2020 es tornen a activar els terminis administratius.

CSIF


El Consell de Ministres ha acordat incloure en l'acord, pel qual se solˇlicita autorització a Congrés dels Diputats la prňrroga de l'Estat d'Alarma, la derogació de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, relativa a la suspensió de terminis administratius, de manera que, amb efectes 1 de juny de 2020, el cňmput dels terminis que hagin estat suspesos es reprendria.

21 de maig de 2020


CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .