< PAC i PAS
<< Propostes

CSIF insisteix al ministeri d'Universitats en permetre els procediments de contractació i promoció de PDI i PAS.

CSIF


L'1 d'abril CSIF alertava per primera vegada al Secretari General d'Universitats de la impossibilitat de convocar i portar a terme els concursos per l'aplicació de la suspensió de terminis administratius.

Aquesta situació repercuteix negativament en els contractes amb durada temporal de certes figures docents (Ajudants, professors ajudants doctors, professors associats i professors visitants) i investigadores (PAS i PDI contractat amb càrrec a projectes).

També afecta i bloqueja el desenvolupament de les ofertes d'ocupació pública i els procediments de contractació i promoció de PDI i PAS.

El 16 d'abril CSIF insistia al ministeri d'Universitats i la Conferència de Rectors en la problemàtica que es plantejava com a conseqüència de les normes dictades en l'estat d'alarma i el compliment dels terminis legalment establerts per a les convocatòries de places.

Ara, CSIF insisteix al ministeri d'Universitats en la necessitat urgent de possibilitar els procediments de contractació i promoció de PDI i PAS.

11 de maig de 2020


CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .