< PAC i PAS
<< Propostes

S'anul·la la suspensió dels terminis administratius per a procediments de selecció de personal en universitats. Aconseguida una reiterada demanda de CSIF.

CSIF


Carta remesa pel ministre d'Universitats al president de la Crue:  Ministerio de Universidades. Suspensión plazos administrativos.>>

Redacció literal dels últims dos paràgrafs: "En virtut de l'anterior, aquest Ministeri considera que els procediments tramitats per les universitats (e.g. contractació, convocatòries de selecció de personal, etcètera) estan plenament afectats per la suspensió. No obstant això, es podria aplicar les excepcions que la disposició addicional tercera admet, motivant expressament els requisits de forma i de fons analitzats.

Aquestes excepcions podrien incloure els procediments de selecció de personal, si s'explicita de forma motivada en les convocatòries que es tracta de procediments indispensables per al funcionament bàsic dels serveis universitaris i, si escau, per a la protecció de l'interès general i que, per tant, la suspensió general de terminis no serà aplicable a aquests procediments ".

Des de CSIF, veient l'escenari general que es presenta, apressem a les universitats a que siguin àgils en la tramitació d'aquests procediments per poder dur a terme com més aviat el que s’ha aprovat en les ofertes d'ocupació pública i les diferents convocatòries de contractació i promoció de PDI i PAS.


CSIF ens felicitem d'haver contribuït a aconseguir aquest important objectiu i estarem atents a que les diferents universitats siguin eficaces i eficients en aquests procediments per no perjudicar el PAS i al PDI.

15 de maig de 2020


CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .