< PAC i PAS
<< Propostes

Les universitats necessiten certeses i no improvisacions.

CSIF


Enfront de la COVID-19, per a la imminent EBAU i davant l'inici del pròxim curs 2020-2021 

Per CSIF, en l'excepcional situació actual, els docents i investigadors, els alumnes i el personal d'administració i serveis de les universitats necessita certeses i una organització rigorosa per actuar de manera segura i sempre amb plans de contingència per a adaptar-se de manera efectiva a la eventual evolució de la pandèmia.

Durant les últimes setmanes hi ha hagut universitats que informaven amb certa temeritat que l'inici de curs anava a ser preferentment on line o eminentment presencial.

Des CSIF no volem noves ocurrències ni que incideixi en la incertesa dels mesos passats i esperem del ministre Manuel Castells -tal com es va comprometre en l'última reunió virtual del passat 28 de maig- la negociació d'unes instruccions i normes precises per afrontar amb seguretat i salut l'inici de el curs universitari.

CSIF considera que les proves de la EBAU poden constituir una bona ocasió per testar si les universitats estan preparades o no per a la incorporació de l'alumnat a partir de setembre a les aules i intentar començar el curs, en la mesura del possible, amb la major normalitat possible.

Això sí, la premissa bàsica és garantir la seguretat i salut com un objectiu prioritari de manera que les Universitats, els seus treballadors i els alumnes han d'estar preparats i previnguts per actuar amb eficàcia i eficiència davant possibles escenaris d'ensenyament presencial, semipresencial o on line.

Per aquesta raó, des de CSIF portem demanant a el Ministeri d'Universitats, a les Comunitats Autònomes i les Universitats les següents idees claus perquè la tornada a la normalitat reforci la qualitat en l'ensenyament universitari i no suposi un retrocés en aquesta matèria:

  • Enfortiment de les plantilles de PDI i PAS amb especial protecció als col·lectius més vulnerables: interins i contractats laborals temporals, en particular els professors associats.

  • Increment de les dotacions pressupostàries autonòmiques i ministerials, tant per afrontar la contractació i estabilització de les plantilles, com per a plans d'adquisició i manteniment de nous equips informàtics, plataformes digitals i altres tecnologies que permetin afrontar amb garanties per a tots l'ensenyament i l'avaluació line.

  • Afavorir el retorn segur dels treballadors universitaris (PAS i PDI) amb la realització de proves de PCR i seroprevalença, així com evitar la incorporació de personal de risc: gent gran, malalts crònics, embarassades, immunodeficients, persones a la cura de menors i dependents, etc., als quals se'ls facilitarà la possibilitat de teletreballar.

  • Increment de la formació en noves tecnologies per al professorat i el personal d'administració i serveis, de manera que la utilització d'aquestes eines no depèn de l'autoaprenentatge dels empleats, sinó d'una aposta decidida de les Universitats per l'aprenentatge i la millora de les competències i habilitats digitals dels treballadors contínua i permanent.

  • Protocols de desescalada en l'activitat docent amb normes generals dictades des del Ministeri d'Universitats i seguint les recomanacions de l'Ministeri de Sanitat per tal de que la tornada a la feina i l'inici de el Curs 2020/2021 sigui el més similar possible en totes i cadascuna una de les Universitats espanyols.

Creiem que totes aquestes reivindicacions són sensates, raonables i no fan sinó intentar garantir el manteniment de la qualitat de sistema universitari espanyola amb l'adequada protecció de quants desenvolupen la seva tasca en les Universitats i dels que utilitzen les seves instal·lacions i serveis, ja que un retorn mal planificat i ple d'improvisacions no redundarà en aconseguir les fins que la societat demana a les universitats.

Per tal raó, demanem al Ministre d'Universitats que ens convoqui de manera urgent, present l'esborrany de què ens va parlar el 28 de maig i ens permeti realitzar aquelles aportacions i suggeriments que considerem oportunes, esperant que es tinguin en compte les propostes raonables i raonades que CSIF porta traslladant al Ministeri des de la formació de el nou Govern, i més encara en temps de la crisi provocada per la COVID-19.


11 Juny 2020


CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .