< PAC i PAS
<< Treballadors

El Consell de Ministres atén la reivindicació de CSIF i reconeix com a accident de treball el contagi per Covid-19.

CSIF


S'aprova el Real Decreto-ley 19/2020 pel qual es reconeix com a accident de treball a el personal que presta atenció en els centres sanitaris o sociosanitaris, el contagi per Covid-19.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques i amb presència creixent en el sector privat, celebra que per fi el Consell de Ministres hagi atès la nostra reivindicació que la malaltia contreta per contagi de l'Covid-19 es consideri accident de treball.

CSIF va ser el primer sindicat que el passat 5 de març va sol·licitar que el contagi pel Covid-19 hauria de ser considerés a tots els efectes accident de treball, reiterant- en diversos escrits fins i tot remesos al president de Govern el 29 d'abril.

Aquesta mesura atén una petició justa de CSIF reconeixent que les prestacions a aquest col·lectiu, es consideraran derives d'accident de treball i, en els casos de mort, s'entendrà també que la causa és accident de treball, sempre que es produeixi en els cinc anys següents a l'contagi.

Fins ara aquest tipus de contingències es consideraven de caràcter comú assimilades d'accident de treball a l'efecte d'incapacitat temporal i ara vénen a considerar contingència professional derivada d'accident de treball, el que suposa una major cobertura per als casos en què aquesta malaltia causi incapacitat permanent o la mort per a aquests treballadors.

A més, aquest reconeixement facilita la reclamació de l'recàrrec de prestacions econòmiques, que CSIF ha posat en marxa per als seus afiliats, per incapacitat temporal derivades de l'contagi, que es veuran incrementades entre un 30 i un 50% segons la gravetat de la falta.

27 maig 2020

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .