< PAC i PAS
<< Treballadors

El Consell de Ministres aprova la regulació bàsica del teletreball en les administracions públiques.

CSIF


El Consell de Ministres ha aprovat la regulació bàsica del teletreball per al conjunt de les administracions públiques, un acord aconseguit amb la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en aquest àmbit, que millorarà les condicions laborals i afavorirà la conciliació del treball amb la vida personal i familiar d'empleades i empleats públics de tota Espanya.

CSIF espera que el nou dret aprovat avui pel Consell de Ministres –al qual es podrà acollir tant personal funcionari com laboral-- es desenvolupi com més aviat millor en el conjunt de les administracions (Govern, comunitats autònomes, universitats, ajuntaments...)

El teletreball tindrà caràcter voluntari, reversible i sense cost per al treballador lloc que l'Administració proporcionarà els mitjans tecnològics necessaris per a la seva activitat (les administracions públiques tindran 6 mesos per a adaptar-se a aquesta premissa). A més, el personal que presti els seus serveis mitjançant el teletreball tindrà els mateixos drets i obligacions que la resta del personal.

Des de CSIF estem convençuts que aquesta modalitat laboral també revertirà en una millora dels serveis públics que rep la ciutadania.

A partir d'aquesta nova regulació bàsica del teletreball, la resta de les administracions podran desenvolupar la seva pròpia norma i determinar el percentatge de servei que es pugui realitzar mitjançant el teletreball. Així, es combinarà l'el treball presencial i el treball a distància en el règim que s'estableixi, garantint sempre l'atenció presencial a la ciutadania.

Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball en les Administracions Públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

1 d'Octubre de 2020

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .