<< PDI Laboral
< Professors Associats

CSIF

CSIF denuncia la inacceptable precarietat i temporalitat del PDI Laboral de les universitats públiques.



El sindicat independent demana limitar la temporalitat, possibilitar la promoció i el pas a la carrera acadèmica, acabar amb la taxa de reposició i realitzar àmplies convocatòries de places per a l'estabilització de l'PDI laboral.

El Butlletí Estadístic de l'Ocupació Pública recentment elaborat pel Ministeri d'Administracions Públiques amb dades de gener de 2020 recull un total de 101.693 PDI a les universitats públiques espanyoles.

Del nombre global, el PDI funcionari només arriba a la xifra de 41.079 (40.564 funcionaris de carrera i 515 funcionaris interins) amb una taxa d'interinitat de l'1,25%.

Mentrestant, el PDI laboral suma ja 60.614 treballadors (12.351 laborals fixos i 48.263 laborals temporals) amb un 79,62% de temporalitat. Segons dades del propi Ministeri d'Universitats, 33.954 són professors associats que representen un 34,1% del conjunt de l'PDI de les universitats públiques.

De manera que, en el present curs, el 40,39% dels professors d'universitats públiques són funcionaris mentre que més del 59%, incomplint la Llei Orgànica d'Universitats, són contractats laborals en les seves diferents figures docents.

A més, si mirem la tendència reflectida en l'últim informe "Dades i Xifres del Sistema Universitari Espanyol" publicat pel Ministeri de Ciència i Innovació, observem que les universitats públiques van perdre 5.719 professors funcionaris entre el curs 2011/12 i el curs 2016/17 mentre va seguir incrementant-se amb força el nombre de contractats amb una taxa de variació anual del 4,6.

CSIF defensem i recolzem:

  • limitar la temporalitat, possibilitar la promoció i el pas a la carrera acadèmica, acabar amb la taxa de reposició i realitzar àmplies convocatòries de places per a l'estabilització del PDI laboral;
  • l'existència i l'increment del nombre de PDI funcionari dels cossos docents universitaris i,
  • rebutgem la seva substitució per places de PDI laborals de Titular d'Universitat i Catedràtic d'Universitat.

La Universitat no pot exercir amb dignitat i eficàcia les seves funcions quan una part considerable del PDI està afectat per un grau alarmant de precarietat laboral.


7 juliol 2020







CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .