<< Notícies
< Aneca

L'acreditació de professorat a Càtedra o Titularitat es sol·licitarà telemàticament a partir d'l'1 de novembre

CSIF


A partir del 1 de novembre, totes les sol·licituds d'acreditació de professorat per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris (titular d'universitat i catedràtica o catedràtic d'universitat) es presentaran per via telemàtica a través de l'aplicació informàtica de ACADÈMIA a la que es podrà accedir a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional i de el Registre Electrònic Comú.
 
Per poder presentar la sol·licitud d'acreditació telemàticament serà absolutament imprescindible que la persona interessada disposi d'un DNI electrònic o d'un certificat (o signatura) Electrònic que li permeti signar la seva sol·licitud i concloure el tràmit de lliurament del seu currículum i dels documents acreditatius de els mèrits que aporti.

 15 d'octubre de 2020
 

 

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .