< PDI Personal Docent i Investigador  

< Aneca

CSIF

Sobre la revisió dels criteris ANECA d'avaluació del professorat universitari.


A primers d'any, la ANECA va començar el procés de revisió o actualització dels criteris d'acreditació del professorat universitari. Aquest procés s'està fent tant per al professorat funcionari com per al professorat laboral.

Encara que des de la ANECA s'ha demanat reflexió a totes les Àrees, els canvis o millores a introduir per a professors funcionaris afectarien fonamentalment les àrees que han tingut unes taxes d'èxit molt baixes com són: Ciències de l'Educació, Ciències Socials, Història i Filosofia, Especialitats Sanitàries, Dret, Ciències del Comportament, Ciències Biomèdiques i Medicina Clínica.

Coneixem que a les Comissions ACADEMIA se'ls ha demanat discutir i valorar els aspectes millorables, així com els problemes i inconvenients detectats. En paral·lel, s'estan considerant les al·legacions de Conferències de Degans i Societats Científiques. 

Ens congratula saber que les propostes presentades per
CSIF (major valoració sexennis de recerca, ponderar més i millor el temps de docència i de gestió, activar l'acreditació multidisciplinària, acabar amb la restricció del termini als 10 últims anys, limitar el monopoli d'articles en JCR, acotar la desmesura en el nombre de publicacions exigides, valorar la qualificació de la maternitat i la seva quantificació) s'utilitzen ja com a element de treball. Com a legals representants dels docents universitaris, hem demanat al Director de la ANECA una participació més activa de les Organitzacions Sindicals més representatives en aquest procés.

La revisió dels criteris de professors funcionaris i laborals podria acabar abans del mes d'agost. En ser convocatòries obertes, si s'aprovessin per la ANECA abans de l'estiu, afectaria les sol·licituds que es presentessin a partir de la data d'aprovació. 

Respecte a l'actualització dels criteris del professorat laboral podem informar-vos, segons assenyalen en la pròpia ANECA, que s'està treballant a ajustar alguns aspectes que estan una mica obsolets, desfasats o fora de norma, però el marc general continuarà sent el mateix.

Des de CSIF hem insistit en la necessitat d'activar el procediment per a l'acreditació multidisciplinària recollida en el RD 415/2015. Lamentem que la ANECA segueixi sense veure-ho factible, excusant-se que resultaria tècnicament complicat i en la dificultat de crear una Comissió Multidisciplinària.

Finalment, a
CSIF ens satisfà haver contribuït decididament al fet que s'estiguin revisant els criteris per al PDI funcionari. Uns criteris que sempre considerem desproporcionats i amb un injustificat nivell d'exigència que ha provocat un descens significatiu en les xifres globals del professorat que aconsegueix l'acreditació en determinades àrees. Continuarem lluitant per aconseguir uns criteris més justos i transparents.

21 de maig de 2019


 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .