<< PDI Personal Docent i Investigador
< Sexenios

CSIF

Informació sobre Sexenni de Transferència 2018 i Sexenni de Recerca 2019.


El ple de la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat va abordar el 25 de setembre els sexennis de transferència / 2018 i d'investigació / 2019
 
En relació amb la convocatòria pilot de sexennis de transferència (2018), el ple de la Comissió CNEAI va abordar els recursos d'alçada presentats a les resolucions desestimatòries.
S'han rebut 2.046 recursos. El sost-plenari CNEAI va analitzar 162 expedients al juny, 397 expedients al juliol i 140 al setembre. Actualment, 300 expedients estan en avaluació, restant 1047 per completar el registre.
El nomenament de quatre noves persones expertes en avaluació va ser aprovat per unanimitat. El ple va aprovar, també, 65 expedients que estaven pendents d'avaluació, resultant 22 positius i 43 negatius.
 
En la convocatòria de sexennis de recerca (2019), després de les esmenes, es registren 777 sol·licituds de trams, dels quals 711 han tingut avaluació positiva (91.51%) i 66 avaluació negativa (8,49%).
Els catorze comitès CNEAI s'han resolt tots els expedients avaluables fins aquesta data.
Els 19 expedients pendents de convocatòries de sexennis anteriors també es van aprovar (17 positius, 2 negatius), juntament amb les 1.182 sol·licituds de convalidació.
 
Des.de CSIF lamentem els retards en la resolució dels recursos d'alçada presentats pel PDI al sexenni de transferència. Segons ANECA, els recursos d'alçada a les resolucions desestimatòries s'envien primer a persones expertes, per a la seva avaluació. Després, és el sots-plenari de la Comissió CNEAI el que pren una decisió (ratifica, fa esmenes o el que consideri oportú).


1 d'octubre de 2020

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .