<< PDI Personal Docent i Investigador
< Sexenios

CSIF

Avaluació dels Sexennis de Transferència. Segona tanda

El passat dimecres 15 d'abril es va celebrar una reunió virtual del Ple de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) en la qual es va aprovar la resolució de la segona tanda de sexennis de transferència corresponents a la convocatòria de 2018.
 
D'un total de 16.844 sol·licituds presentades, al desembre de 2019 es van resoldre 1.896 (un 11,25%). D'elles, 1.201 es van resoldre de forma positiva i 695 de manera negativa (63,34% i 36,65% respectivament). De la resta d'expedients pendents (14.948), a la segona tanda s'han avaluat 10.715 expedients, dels quals 4.352 han tingut resolució positiva i 6.363 negativa (40,61% i 59,39%, respectivament). Així, fins aquesta segona tanda, s'han avaluat el 77,19% de les sol·licituds.
 
En la citada reunió de el 15 d'abril es va indicar que la comunicació a les universitats i a les persones interessades es faria al llarg dels set dies posteriors a la celebració de Ple. Per tant, s'espera que al llarg d'aquesta setmana es rebin les notificacions dels expedients avaluats en la segona tanda.
 
La següent reunió de Ple de la CNEAI, en la qual tots els expedients quedaran resolts tindrà lloc el proper dijous 14 de maig.
 
Adjuntem el document publicat per ANECA el passat 16 d'abril. en el qual es mostra tota aquesta informació juntament amb el detall del nombre i percentatges d'avaluacions positives i negatives classificats per camp científic, per Comunitat Autònoma i per gènere. Nota: hi ha una errada a aquest document ja que els números d'expedients valorats positivament i negativament estan "ballats" pel que fa als percentatges del total que suposen.
També s'adjunta el segon número del butlletí "ANECA al dia" ; en què, entre altres assumptes, a la pàgina 3 es mostren també les dades anteriorment detallades sobre els sexennis de transferència. També inclou una interessant informació respecte de la nova estratègia que l’ANECA vol posar en marxa per a assegurar la qualitat de la docència virtual.


22 d'abril de 2020

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .