<< PDI Personal Docent i Investigador
< Sexenios

CSIF

El secretari general d'Universitats confirma la interpretació de CSIF sobre els efectes acadèmics i econòmics del sexenni de transferència.

 

El secretari general d'Universitats assenyala per carta a President de la CRUE que "Com s'ha repetit diverses vegades aquest sexenni té els mateixos efectes acadèmics i econòmics que els sexennis d'investigació convencionals.

Correspon a les universitats aplicar aquests efectes de manera anàloga a com fan amb els sexennis d'investigació tenint sempre en compte que, com a màxim, han de pagar-se 6 sexennis independentment de si són de recerca o de transferència ".

Per CSIF, les universitats ja no tenen excusa per no pagar el sexenni de transferència i per no aplicar en els seus POA la minoració docent.

 
29 de maig de 2020

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .