<< PDI Personal Docent i Investigador
< Sexenios

CSIF

Interessats a reclamar el Sexenni de Transferència.


Per a interposar recurs disposes d'un mes a partir d'avui, 1 de juny de 2020.

Tota la informació de com presentar la reclamació >>

 1 de juny de 2020

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .